Čechy:
Bextron Medical s.r.o.
Podnikatelská 539       
190 11  Praha 9
tel:     +420 777 638 729
e-mail: bextron@bextron.cz
Slovensko:
BEXTRON s.r.o.

Nitrianska 1837/5
921 01 Piešťany
tel:       +421 917 460 716
e-mail: bextron@bextron.sk 
Aktuálne informácie: www.bextron.sk
Kontakté adresy:
Morava:
Bextron Medical s.r.o.
Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek
tel:      +420 777 638 723
e-mail: bextron@bextron.cz
OBCHODNÁ & SERVISNÁ SIEŤ
Skupina Bextron
spolupracuje s ďalšími firmami v Slovenskej a Českej republike na základe uzatvorených dohôd o obchodnej a servisnej spoluprácii. Vďaka týmto dohodám si naši zákazníci môžu byť istí, že v prípade problému majú v Slovenskej aj Českej republike rýchlu autorizovanou servisnú a obchodnú podporu nášho portfólia.

späť